#
  • อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
  • info@innothai.org

สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก นักวิจัย นวัตกรและ เครือข่ายภายนอก ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

#

เทคโนโลยี

Technology !

#

นวัตกรรม

Innovation !

#

ทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property !

#

การพัฒนาบุคลากร

Human resource development !

งานบริการของสมาคม

Easy and effective way to get your device repaired.

#

Fast service

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

#

Secure payments

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

#

Expert team

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

#

Affordable services

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

#

90 Days warranty

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

#

Award winning

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

ข่าวสารสมาคม

#

April 16, 2018 ( In Maintenance )

Why Your Computer Hates You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur quam justo, pretium adipiscing elit. Vestibulum quam justo, pretium eu tempus ut, ...

#

April 16, 2018 ( In Maintenance )

Easy Tips To Computer Repair

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur quam justo, pretium adipiscing elit. Vestibulum quam justo, pretium eu tempus ut, ...

#

April 16, 2018 ( In Maintenance )

Computer Maintenance 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur quam justo, pretium adipiscing elit. Vestibulum quam justo, pretium eu tempus ut, ...

#

บริการให้คำปรึกษา

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ความเชื่อมโยงเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรม อุตสาหกรรม